Biometri

Fingeraftryk

En fingeraftryksscanner scanner fingerens unikke mønster og omdanner dette til en talkode.
Kun personer med den helt rette talkode bliver tilladt adgang.

Håndfladescannere

Ved biometrisk håndscanning anvendes håndens geometriske karakteristika (vener) til at be- eller afkræfte en persons identitet.