Integration

NOX integration

BlackBox integrationer til NOX systemet. For eksempel til bookingsystemer.

SIMS integration

Integrationer til styresystemet SIMS. For eksempel integration til diverse TV-overvågnings systemer.