Moduler

NOX I/O-moduler

Ind- og udgangsmoduler til kommunikation mellem NOX centralen og relæer, switches og transducere.

Kortlæsermoduler

Et kortlæsermodul er en lille enhed, der kan styre en enkelt dør.

Repeatere

Repeater moduler bruges til at forlænge NOX-bussen, og tillader samtidig tilslutning af yderligere moduler.

Buskonvertere

Buskonvertere konverterer signaler fra tredjeparts sikkerhedssystemer, således at de kan integreres med NOX systemet.

Alarmtransmission

Alarmtransmissionsmoduler kan videresende alarmer til den udvalgte alarmcentral via andre protokoller, f.eks. ESPA,SIA og ATU1.

TCP/IP

TCP/IP moduler bruges til netværkskommunikation mellem forskellige moduler og centraler.

Temperatur- og fugtmåler

NOX-systemet er en miljøvenligt og energibesparende løsning, der kan effektivisere jeres klimastyring. Temperatur- og fugtmåler modulerne egner sig til såvel kontrol, som til sikring af rigtig temperatur og fugtforhold.

Museumsudstyr

NOX billeddetektorer egner sig til sikker overvågning af værdigenstande som billeder, malerier, skulpturer, våben og gobeliner, 24 timer i døgnet. Udstyret indeholder en patenteret vibrations og vinkelændrings detektor.